Press "Enter" to skip to content

תמ"א 38 ברמת השרון

תמ"א 38 הוא ראשי תיבות של "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה". תמ"א היא בעצם אוסף של תקנות שהתפקיד העיקרי שלהן הוא לטפל בבעיית רעידת האדמה שיכולה לתקוף את ישראל בכל רגע. הסטטיסטיקה אומרת שאחת למאה שנים תוקפת את ישראל רעידת אדמה קטלנית וכמדינה מערבית עליה להיות מוכנה לרגע זה. כחלק מהתקנות, זכאים רבים מהתושבים להקלות וזכויות נוספות כדי לבצע תיקונים וטיפולים ביסודות המבנים בהם הם גרים, כולל היתרי בנייה ללא הצגת תכנית פרטנית ובירוקרטיה קפדנית כמו במסלול הרגיל. התכנית היא תכנית יזומה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה שכפופה אך ורק לממשלה.

תמ"א 38 בערים מתפתחות

תמ"א 38 נוגעת בעיקר לערים מתפתחות, כמו תמ"א 38 ברמת השרון, ראשון לציון, רעננה ועוד. בעזרת התקנות ניתן להרוס ולבנות ביתר קלות מבנים ישנים שמסכנים חיי אדם בצורה ישירה בעת חירום. באתר של תמ"א 38 ברמת השרון ניתן לבחון את כל הפרויקטים הקיימים והבאים בכל עיר וגם לעקוב אחרי ההתקדמות שלו. הפרויקטים כוללים גם שיפוץ בניינים וגם פרויקטים של פינוי בינוי שבו הדיירים מרוויחים דירה חדשה והמדינה נפטרת מבניינים מסוכנים. תמ"א 38 ברמת השרון מאפשרת תוספות בבתים שכוללת בניית קומות נוספות בעיקר בצירים ראשיים ובשכונות שבהם מבנים בי דירות ישנים מאוד.

בנייה בעזרת תמ"א 38 אך התחשבות באופי העיר

אמנם בנייה של תמ"א 38 ברמת השרון מביאה לשיפור המבנים ולרווחת התושבים אך גם לעירייה יש צד בדבר. לכל שכונה יש את האופי שלה ולכן יש התחשבות גם במצוי ולא רק ברצוי. ישנן שכונות בהן יש בתים צמודי קרקע ויש שכונות בהם מותרת בנייה רוויה ולכן ההתחשבות במאפייני השכונות קריטית ומכריעה. בסופו של דבר תמ"א 38 ברמת השרון כמו תמ"א 38 בראשון לציון או בלוד אלו תכניות להגנת על בטחון התושבים ולא רק לאיכות חייהם.

Comments are closed.