Press "Enter" to skip to content

פרויקט הבינוי של תמ"א 38 ברמת גן

בעשר השנים האחרונות פועלת בארץ תמ"א 38, תכנית המתאר הארצית להגנה בפני רעידות אדמה. ניסיון העבר מלמד כי במקרה של רעידת אדמה בעוצמה גבוהה קיימת סכנה לקריסת בניינים רבים, בדגש על כאלה אשר נבנו לפני שנת 1980. כדי לצמצמם למינימום האפשרי את הסיכון האפשרי שיכול להיגרם לרכוש ולנפש במקרה שכזה, אישרה הממשלה תכנית רחבת היקף שנועדה לעודד את בעלי הדירות לבצע חיזוקים והתאמות במבנים שברשותם. באמצעות הקנייה של תמריצים כלכליים שונים, ביניהם מתן היתרי בנייה לצד זירוז וקיצור הליכים בירוקרטיים, מעודדות הרשויות את אזרחי המדינה להצטרף למבנים המשתתפים בתמ"א 38.

הקיפאון בפרוייקטי תמ"א 38 ברמת גן מגיע לקצו

בשנתיים האחרונות פרויקט הבינוי של תמ"א 38 ברמת גן נעצרו כמעט באופן מלא. מטרת העצירה היזומה הייתה לבצע תכנון מקיף של תכנית הבנייה בעיר ולשים דגש על צפיפות הדירות באזורים השונים. לאורך שנים רבות ניתנו היתרי בנייה ברמת גן בקלות יחסית, מה שהוביל לצפיפות הולכת וגדלה בשכונות הקיימות בעיר ולעומס רב על התשתיות כתוצאה מכך. ועדה מקומית מטעם העירייה התכנסה באחרונה כדי לדון בנושא, וניסחה כללים מנחים לפרויקטי תמ"א 38 ברמת גן אשר יאפשרו את המשך קידומה של תכנית בנייה שמגדירה התמ"א.

תמ"א 38 ברמת גן – גם תכנית מתאר ארצית דורשת בקרה מתמדת

המקרה של תמ"א 38 ברמת גן מדגיש את החשיבות הרבה בביצוע בקרה מתמדת גם על תכנית מתאר רחבת היקף דוגמת זו. התכנית אמנם שמה לה למטרה להוביל לשינוי יסודי בכמה שיותר מבנים קיימים, אולם יש הכרח בפיקוח על חלוקת היתרי הבנייה בעבור מבנים אלו. מצב בו ההיתרים והתוספות המותרות לבנייה מחולקים בקלות רבה מדי עלול ליצור בעיות נוספות דוגמת בעיית הצפיפות, ובכך לזמן עבודה רבה לכל מי שאחראיים על התכנון העירוני של העיר.

Comments are closed.