Press "Enter" to skip to content

פרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן

בסקירה של פרויקטים מסוג תמ"א 38 רמת גן מתגלה כעיר בעלת מאפיינים מיוחדים. קודם כל, מדובר על עיר צפופה מאוד שמהווה מרכז מסחרי, תעסוקתי וכלכלי גדול של גוש דן. המשמעות היא שכל פרויקט תמ"א 38 נדרש להתחשב בצפיפות הקיימת ולהציע פתרונות שעולים בקנה אחד עם תכנית הבנייה העירונית. זו הסיבה לכך שלא כל יזם מסוגל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים עבור פרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן בפרט ובגוש דן בכלל.

שנית, הרבה בניינים ברמת גן לא עומדים בתקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. תקן 413 את כל התנאים הנדרשים לעמידות ויש ברמת גן מבנים שנבנו לפני שנת 1980. כל אחד מהמבנים האלה יכול מבחינה תיאורטית לעבור תמ"א 38, אך הפרויקט יוצא לדרך רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים. במילים אחרות, יש פוטנציאל גבוה ליישום פרויקט תמ"א 38 ברמת גן ותושבי העיר יכולים ליהנות מכך לא פחות מאשר היזמים.

תמ"א 38 ברמת גן להעלאת ערך הנכס

בהשוואה בין פרויקטים או תכניות של תמ"א 38 רמת גן מחייבת התייחסות גם להיבט הכלכלי. כאן למשל ניתן לציין את הערך הגבוה של הנכסים ברמת גן, כמו גם את העלייה בערכם בעקבות השיפוץ. אפשר למשל לבצע שיפוץ מקיף בחלק מהמבנים כדי להוסיף מקומות חנייה, לשדרג את הכניסה לבניין או לדאוג לממ"ד בדירות.

יזמים של פרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן צריכים ליצור קשר עם הדיירים. עליהם לקבל את האישורים הנדרשים מהעירייה ולצרף חוות דעת הנדסית תומכת. פעולות מן הסוג הזה הן חלק בלתי נפרד מתכנית תמ"א 38 והן חשובות בעיקר בעיר שמחירי הנדל"ן בה גבוהים ביחס לערים אחרות.

Comments are closed.