Press "Enter" to skip to content

מה הכוונה בהתחדשות עירונית?

כאשר מדברים על התחדשות עירונית הכוונה היא לתוספת בניה באזורים שיש בהם בנייה. הדבר חשוב במיוחד לאור זה שבישראל אין עתודות קרקע גדולות ולכן תוספות הבניה הן תהליך חשוב. כאשר יש שכונות ותיקות שבהן מצב הבניה הוא ירוד, גם כל התשתיות סובלות מהזנחה והמראה הכללי ירוד. בעיות אלה גורמות להורדת המחירים וזוגות צעירים יכולים לרכוש דירות במקומות כאלה, והן מגיעות עם צרכים של גני ילדים, מוסדות ציבור ועוד. העיריות מאפשרות לשנות את התב"ע בזמן קצר יחסית, לתת הקלות במיסים ולעודד יזמים שיכולים לבצע עבודה של התחדשות עירונית ביעילות ובאמינות.

מה כולל תהליך של התחדשות עירונית

תהליך של התחדשות עירונית חשוב מאוד למרקם העירוני בערץ. קודם כל יש בישראל מחסור בקרקע ולכן תהליך כזה מאפשר תוספות בנייה בבניינים קיימים. הדבר מרענן ומחדש את מבנה הרחובות, מכניס אוכלוסייה חדשה כי בונים קומות נוספות בכל בנין, מכניס לאזור זוגות צעירים, ומאפשר גם לשפר את התשתיות ואת מוסדות הציבור. בראש ובראשונה תהליך של התחדשות עירונית מאפשר לשמור על שטחים פתוחים ולמנוע בניה מאסיבית בשטחים הירוקים המועטים שנשארו בישראל.

היתרון של תהליך התחדשות עירונית

יש אפשרת לבצע תהליך של התחדשות עירונית באמצעות פינוי בינוי, באמצעות עיבוי, תמ"א 38 ועוד. לפעמים הרשות המקומית יוזמת תהליך של התחדשות עירונית ולפעמים התהליך מגיע ביוזמתה של המדינה, שמזהה את הפוטנציאל באזור נחשל שיש אפשרות לפתחו לטובת האוכלוסיה הקיימת ולטובת אוכלוסיה שתגיע אליו בעתיד בעקבות ההתחדשות. האוכלוסיה הישנה והחדשה כאחד תיהנה מבניינים משופצים, משדרוג הדרכים והכבישים, מבנייה של מוסדות ציבור כגני ילדים ובתי ספר. כל חזות האזור משתפרת וכולם מרוויחים מהתהליך של התחדשות עירונית.

Be First to Comment

כתיבת תגובה