Press "Enter" to skip to content

ייעוץ משכנתא – בעזרת הבנק או בעזרת יועץ עצמאי

ייעוץ משכנתא הוא חלק מתהליך של נטילת או מחזור משכנתא. את הייעוץ אפשר לבצע במסגרת הבנק או הגורם שנותן את המשכנתא, אך תמיד יש לזכור שייעוץ זה חייב לשמש גם את הגורם שנותן את המשכנתא וכדי ליהנות מהמשכנתא הטובה ביותר יש לבחון גם ייעוץ עם יועץ פרטי שהתפקיד שלו הוא לעזור למי שנוטל משכנתא או מבצע מחזור שלה.

עם מי כדאי להתייעץ

השאלה עם מי כדאי להתייעץ בנושא משכנתא היא שאלה רלוונטית. הבנק מעמיד לרשות כל אחד יועץ שיכול להציע לו הצעה למשכנתא, אך תמיד יש לזכור כי היועץ מחויב גם לבנק. ייעוץ משכנתא פרטי נעשה על ידי יועץ שמחויב רק כלפי הלקוח שמשלם על הייעוץ.

אלו תכונות צריכות להיות ליועץ משכנתאות

יועץ משכנתאות צריך להביא איתו כמה תכונות לתהליך של ייעוץ משכנתא ובהן:

  • הכשרה – יועץ משכנתאות צריך להיות בעל הכשרה מתאימה לבצע את הייעוץ. במהלך ההכשרה לומד היועץ כיצד להתאים עבור הלקוחות שלו את המשכנתאות הטובות ביותר בין אם זה בתהליך של לקיחת משכנתא חדשה ובין אם זה בתהליך של מחזור משכנתא.
  • ניסיון – הניסיון של היועץ פועל לטובת הלקוחות שלו. הניסיון יכול להשפיע על התפיסה של היועץ על התהליך ולעזור לו להרכיב לכל לקוח את המשכנתא הטובה ביותר עבורו.
  • הקשבה – בתהליך של ייעוץ משכנתא חייבת להיות הקשבה. היועץ חייב להקשיב ללקוח שלו ובהתאם להרכיב לו את המשכנתא הטובה ביותר עבורו בתנאים הטובים ביותר.
  • יכולת מו"מ – אחת מהתכונות שהיועץ הפרטי צריך להביא איתו היא יכולת לנהל משא ומתן כיוון שעליו לצאת למכרזים שונים ולהשיג עבור הלקוח אלו את המשכנתא הטובה ביותר עבורו.

Be First to Comment

כתיבת תגובה